„savoir-vivre”
Klasa 7 c na lekcji etyki dyskutowała i prezentowała swoje prace o stosownych i niestosownych zachowaniach ludzi w różnych miejscach publicznych. Uczniowie zrozumieli zasadność istnienia przyjętych norm obyczajowych, związek pomiędzy naszą kulturą osobistą (zachowaniem) a postrzeganiem nas przez innych poza tym poznali podstawowe zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego.