Petycja + Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA (Dz.U.2016.23)

Do pobrania:


inicjatywa-zdrowienajmodszych-zmieniajmygminyisamorzadynalepsze-1.pdf
odpowiednapetycj.pdf